Voda v říjnu

Při přležitosti klubové akce na lomu se nás pár odvážilo namočit výstroj ... fotky najdete v galerii